Godišnji izveštaji za 2011. godinu: Galeb Metaloplastika, Galeb GTE, Galeb FSU, Sigma, Zimpa