15 Avgust 2019

Zapisnik i odluke sa vanredne skupštine društva Zimpa ad Ub, održane 09.08.2019.