13 Jun 2019

Izveštaj sa održane skupštine Sigma ad sa zapisnikom i odlukama 2019

13 Jun 2019

Izveštaj sa održane skupštine Galeb FSU ad sa zapisnikom i odlukama 2019

10 Jun 2019

Izveštaj sa održane skupštine Zimpa AD Ub zapisnik i odluke 2019

10 Jun 2019

Izveštaj o održanoj skupštini privrednog društva Galeb Metaloplastika ad Šabac – 2019 – zapisnik i odluke