Osnovni podaci - Galeb System

Galeb System d.o.o. Šabac

Pocerska 111, Šabac

20137738

104478592

Da

Nataša Marković

105-13280-56 AIK Banka Srbija

Galeb Group d.o.o. Beograd

Batajnički put 23, Beograd

07359144

101896655

Da

Nataša Marković

205-2449-16 Komercijalna banka

Galeb Metal Pack d.o.o. Šabac

Pocerska 111, Šabac

20594209

106404295

Da

Radoslav Veselinović

205-152667-24 Komercijalna banka

Galeb Electronics d.o.o. Šabac

Pocerska 111, Šabac

21024040

1085611448

Da

Aleksandra Jović

105-13803-39 AIK Banka

Galeb Signalizacija d.o.o. Šabac

Pocerska 111, Šabac

20841982

107638599

Da

Slavko Slavković

105-13455-16 AIK Banka

NAZIV FIRME MATIČNI BROJ PIB ŠIFRA DELATNOSTI TELEFON I FAX ADRESA
GALEB 07359144 101896655 2823 Tel: 015/367 700
Tel:015/367 718
Fax: 015/367 788
Pocerska 111
15 000 Šabac
GALEB METAL PACK 20594209 106404295 2591 Tel: 015/367 700
Fax: 015/367 788
Pocerska 111
15 000 Šabac
GALEB SIGNALIZACIJA 20841982 107638599 2790 Tel: 011 314 8000
Fax: 011 610 7164
Pocerska 111
15 000 Šabac
GALEB PROFITNI CENTAR UB 07098561 101349457 2599 Tel: 014 411 120
Fax: 014 411 680
7. jula 2
14 210 Ub
SIGMA 8008965 100959884 2651 Tel: 024 567 400
Fax: 024 567 400
Čantavirački put bb
24 000 Subotica