Elektrode – Visokolegirani Čelici

Kiselo-rutilna, univerzalna AC/DC elektroda sa vrlo niskim procentom ugljenika, 19.9 klasifikacije, za zavarivanje visokolegiranih CrNi čelika. Veoma lako uspostavlja električni luk i daje izuzetan kvalitet zavarenog spoja.

Elektrode Visokolegirani Celici

OK 61.30 E 308L – 17 / E 19 9 LR 12 / 1.4316

Kiselo-rutilna, univerzalna AC/DC elektroda sa vrlo niskim procentom ugljenika, 19.9 klasifikacije, za zavarivanje visokolegiranih CrNi čelika. Veoma lako uspostavlja električni luk i daje izuzetan kvalitet zavarenog spoja. Šljaka se sama odvaja. Elektroda je obložena specijalnom oblogom sa smanjenom apsorpcijom vlage. Koristi se za zavarivanje prokrona 18-8 kvaliteta. Isporučuje se u vakumiranim “VacPac” pakovanjima! Odobrenja: ABS, DB, DNV, CWB, TUV…
OK 61 30
 

OK 67.70 E 309 MoL – 17 / E 23 12 2 LR 32 / 1.4459

Kiselo-rutilna, univerzalna AC/DC elektroda povišenog nivoa legiranja, 23.12.2 klasifikacije, za zavarivanje nerđajućih Cr-Ni i Cr-Ni-Mo čelika, naročito kiselo-otpornih i hemijski-postojanih spojeva u agresivnim sredinama. Ova elektroda je prvi izbor kod zavarivanja visokolegiranih sa nelegiranim čelicima. Takođe je pogodna i kao podloga i međusloj pre navarivanja, naročito u hemijski agresivnim sredinama. Može se koristiti u svim položajima osim vertikalno na dole. Isporučuje se u vakumiranim “VacPac” pakovanjima! Odobrenja: BV, CWB, DB, DNV, LR, TUV…
OK 67 70
 

OK 68.81 E 312 – 17 / E 29 9 R 32 / 1.4337

Kiselno-rutilna, univerzalna AC/DC elektroda feritno-austenitnog tipa sa oko 40% ferita, široke primene, 29.9 klasifikacije, za zavarivanje visokolegiranih Cr-Ni i Cr-Ni-Mo čelika, čelika smanjene zavarljivosti i raznorodnih čelika međusobno. Zavareni spoj je izuzetnog kvaliteta i predviđen za radne temperature do +1150°C. Takođe je pogodna i kao podloga i međusloj pre navarivanja. Isporučuje se u vakumiranim “VacPac” pakovanjima! Odobrenja: UDT
OK 68 81