Medicinski kompresori

medicinski kompresori Medicinski kompresori (dentalni / zubarski kompresori) kroz poseban sistem obezbeđuju čist i suv komprimovani vazduh, namenjeni su korisnicima koji rade u sredinama gde zdravlje i bezbednost medicinskog osoblja i pacijenata moraju biti zaštićeni. Izuzetno efikasne pumpe u Fiac kompresorima garantuju potpuno odsustvo uljnih ostataka koji bi mogli oštetiti opremu i što je još gore, stvoriti probleme onima koji su izloženi kontaminiranom komprimovanom vazduhu. Nivo buke takođe mora biti minimalan kada se kompresor nalazi blizu instrumenata sa kojima je povezan. Nudimo tihe zubarske kompresore koji, zahvaljujući svojim specijalnim, zvučno izolovanim pločama, garantuju nivo akustičnog pritiska ispod 65 dB(A), bez uticaja na efikasnost ventilacionog i rashladnog sistema pumpe. Radi zaštite distribucione linije i opreme koja se snabdeva komprimovanim vazduhom, neki modeli kompresora su opremljeni absorpcionim sušačem koji eliminiše probleme kondenzacije. Tehnologija i kvalitet proizvedenih medicinskih kompresora predstavljaju rezultat opsežnih istraživanja i analiza usmerenih na zahteve savremenih korisnika. Konačan rezultat čine kompresori za primenu u medicini koji su pouzdani i jednostavni za upotrebu, uz to garantuju i minimalne troškove održavanja, ali iznad svega oni proizvode čist vazduh. medicinski kompresori shema Ispravna proporcija između pumpe i rezervoara garantuje optimalan učinak i produženi radni vek kompresora. Radi zaštite čistoće vazduha, rezervoar je takođe ofarban i iznutra, da bi se eliminisali mogući tragovi oksidacije i rđe, koji bi ugrozili funkcionalnost mašine i drastično smanjili efikasnost sistema. Radni princip absorpcionih sušača, zasniva se na hemijskom procesu izdvajanja kondenzata dobijenih upotrebom hidroskopski i fiziološki bezopasnog materijala, koji omogućava dostizanje tačke orošavanja pod pritiskom od -30°C. Vlaga sakupljena od strane sušača tokom faze automatske regeneracije molekularnih filtera automatski se prazni, garantujući konstantan nivo čistoće vazduha dopremljenog kroz ceo operativni ciklus sušača.
silent carat fiac medicinski kompresori tabela1

Dentalni Kompresor FIAC CARAT 114

Dentalni (zubarski) kompresor je namenjen zubarima, tj. stomatolozima. Kompresor je tih, kvalitetne izrade, tako da kada ga jednom instalirate, na njega gotovo da i zaboravite.