ECR Tool

Softver za fiskalne kase  Galeb MP-5000, Galeb MP-55, Galeb MP-500T, Galeb MP-55LD, Galeb DP-50D, Galeb DP-500.

Softver za Fiskalne kase

Program služi za unos i iščitavanje artikala iz svih Galeb modela fiskalnih registar kasa
Verzije ECR Tool 2.0.1 i ECR Tool 1.15 su za sledeće modele fiskalnih kasa:

  • MP-5000
  • MP-55
  • MP-500T

Verzija ECR Tool 3.0.1 je za sledeće modele fiskalnih kasa:

  • Galeb MP-55LD
  • Galeb DP-50D
  • Galeb DP-500

Instalacija ECR Tool-a (link je na download sekciji) uključuje i ECR Server koji je potreban za komunikaciju ECR Tool-a sa fiskalnom kasom. Program se distribuira na CD-u uz svaku kasu.


ecrtoolpic

Napomena:

Verzija 2.0.1 ima izmenjen naziv kolone za unos cene artikla (Prc umesto Price) pa je potrebno da ako imate ranije napravljen fajl napravite ovu korekciju u fajlu sa artiklima, bez ove promene cene artikala kod ucitanog fajla koji je napravljen sa verzijom 1.15 ili starijom su 0,00 tj nula.
Verzija 3.0.1 ima novu kolonu PrcType kojom se omogućuje ili onemogućuje brza promena cene u toku registracije prodaje

Novitet u verziji 2.0.1:

ECR Server API je proširen sa opcijom za proveru komunikacije između kasa i programa ERC Tool.


ecrtoolserverpic1
ECR Tool API se poziva iz TRY-a Windows task bar-a

ecrtooltestlinepic
Test line omogućava da proverite da li je komunikacija između fiskalne kase i PC-a stabilna.

ecrtooltestlinepic2

Search for ECRs modul proverava da li se na odabranom COM portu nalazi priključen fiskalni uređaj i koja brzina komunikacije je izabrana (4800 bps je standard kod modela fiskalnih kasa MP-5000,MP-55 i MP-500T, a 38400 bps je standard kod modela kasa Galeb MP-55LD, Galeb DP-50D, Galeb DP-500).

Access modul omogućava postavljanje administratorske šifre za korišćenje programa ECR Tool. Standard je da prilikom instalacije ne postoji šifra za pristup programu. Ukoliko Vam se javi poruka sa zahtevom: Enter administrator password: molim Vas da kontaktirate Vašeg administatora računara.

 

DOWNLOAD