GP Komander

GP komander je program koji je omogućava krajnje jednostavno upravljanje fiskalnom kasom GALEB GP-100.

GP komander je program koji je omogućava krajnje jednostavno upravljanje fiskalnom kasom GALEB GP-100. Za uspešnu instalaciju programa, potrebna su administratorska prava na računaru i instalirana Java. GP komander omogućava prvenstveno, čitanje i upis artikala, zatim definisanje kasira i iščitavanje prometa po kasirima, iščitavanje prometa po odeljenjima, promenu poreskih stopa, unos reklamnih poruka, kao i samu konfiguraciju fiskalne kase GALEB GP-100, koja podrazumeva na primer podešavanje brzine komunikacije PC-ECR, promenu brzine štampanja, intenzitet displeja i tome slično. Preko programa GP komander se može vršiti čitanje Journala, kao i isčitavanje prodatih artikala po stavkama.  
Download GP Komander, verzija 1.8, Novembar 27, 2012.

GP Komander Software 

Download Java verzija 7u9

Java 32bit i 64bit 

GP komander Korisničko uputstvo

GP komander Korisničko uputstvo 

bazaartikala GP Komander – Stanje artikala
GP Komander – Žurnal podesavanja uredjaja f