ORIS 13D – GPS Satelitsko Praćenje Vozila U Realnom Vremenu

ORIS 13D

ORIS 13D – GPS Satelitsko Praćenje Vozila U Realnom Vremenu

ORIS 13D je novi model gps uređaja za praćenje vozila u realnom vremenu specijalno razvijen i dizajniran da zadovolji potrebe zahtevnih voznih parkova.

ORIS 13D je novi model gps uređaja za praćenje vozila u realnom vremenu specijalno razvijen i dizajniran da zadovolji potrebe zahtevnih voznih parkova.

Zbog velikog broja podataka koje je moguce ostvariti ORIS13D se može koristiti za praćenje građevinskih mašina, kamiona, frigo vozila, taxi vozila kao i vozila nove generacije u kojima postoji mogucnost očitavanja sa CAN magistrale vozila.

GPS uređaj za praćenje vozila ima ugradjen senzor pokreta (G senzor) koji daje informacije o načinu voznje, detektuje neovlašceno pomeranje i šalje upozorenja uslučaju udesa, ima mogucnost povezivanja do 4 kamere, RFID čitača za autorizaciju vozača. U uređaju se nalazi veoma pouzdan GPS/GSM U-Blox modul koji garantuje preciznost i tacnost podataka.

Osnovne karakteristike:

 • Tačna pozicija vozila
 • GPS asistent funkcija
 • Brzina vozila u realnom vremenu, maksimalna brzina, prosečna brzina
 • Prekoračenje brzine
 • Ubrzanja i usporenje, detekcija potresa, neovlašceno pomeranje
 • Alarm o gubitku napajanja, signala , prestanku rada gps uređaja
 • SMS obaveštenja
 • Geo fence alarm
 • GPS Jammer detekcija
 • CAN bus očitavanja podataka
 • 2 RS232 porta
 • 6 digitalnih ulaza, 3 digitalna izlaza
 • 3 analogna ulaza

RFID Identifikacija Vozača

RFID čitač se poveže sa gps uređajem ORIS13D preko RS232 porta. Autorizacija vozača se vrši putem magnetnih kartica (125 kHz, 64 bita). U ponudi imamo nekoliko različiti modela kartica, korisnicima su na rasplaganju kartice u obliku priveska, nalepnica, tag-ova kao i kartice sa specijalnom štampom po zahtevu korisnika.

Temperaturni Senzor

Temperaturni senzor se koristi za merenje temperature u tovarnom prostoru vozila ili kabini.Senzor u realnom vremenu meri temperaturu u vozilu i uz pomoć GPS uredjaja ORIS 13D šalje podatke ka softveru.